KONTAKT
0948 075 669

Na Pažiti 17A, Špačince, 919 51

Fyzická osoba Miriam Gašparíková je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava pod číslom živnostenského registra 430-31003